Met Het Labyrint op weg naar de toekomst …

 
 

Het Labyrint in de Julius Delaplacestraat 36A in Sint-Kruis (Brugge) is een groepspraktijk, vormings- en ontmoetingscentrum waar iedereen, van jong tot oud, welkom is. Onze twee logopedisten, psychologe en kindercoach staan klaar om met therapie, zorg en begeleiding op maat uit iedereen het beste te halen op sociaal, cognitief en creatief vlak.

 


Onze logopedisten Charlotte De Baets en Isabel Mestdagh behandelen verschillende stoornissen die te maken hebben met taal, stem, gehoor, spraak en slikken. Na onderzoek en diagnose behandelen zij onder andere dyslexie, dyscalculie en dysorthografie, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), stotteren, stemstoornissen, articulatiestoornissen, slikstoornissenen myofunctionele stoornissen, afasie, dysarthrie en apraxie.

 


De psychologe van Het Labyrint, Elien Nollet, behandelt en begeleidt kinderen en jongeren in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar met therapie op maat, bijvoorbeeld bij ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, aandachts- of aanpassingsproblemen.

 


Onze kindercoach Ann Hoste helpt kinderen en jongeren met leerproblemen en geeft ze bijlessen. Ze staat ook in voor coaching. Ze brengt kinderen met faalangst, HSP (hooggevoeligheid), angsten of een negatief zelfbeeld op een creatieve manier weer op het juiste pad.

Daarnaast biedt ons volledige team ook bijlessen aan voor wiskunde, fysica, chemie, biologie, natuurwetenschappen, Frans, Engels en Duits.

 

We geven ook creatieve workshops aan kinderen.

Wij verhuren materiaal voor dementerenden (in de nabije toekomst).

 

Wilt u geheel vrijblijvend graag meer informatie over Het Labyrint, neem dan contact op met logopediste en studiebegeleidster Charlotte De Baets op 0472 79 70 70.